Om skoligarkerna

Sverige har idag en skoligarki. En grupp människor som färdas och kindpussas mellan lobbyistsfären, politikersfären och friskolesfären. Denna grupp människor sätter sina egna ekonomiska och ideologiska intressen över det svenska folkets intressen. I skoligarkerna.se har vi kartlagt en liten del av detta klägg, vi gör det tydligt vilka människor det rör sig om, deras partitillhörighet, deras roll och deras kopplingar. Detta är skoligarkerna.se.

Vår metod

Listan av skoligarkerna är främst sammanställd från Filters granskning samt en artikel från Skolvärlden. För kompletterande information har vi använt information som personerna själva angett på sina LinkedIn-profiler, samt information från nyhetsartiklar som nås via enkel nyhetsuppslagning på de flesta sökmotorer. Två personer anses ha en koppling ifall de har suttit tillsammans i ett mindre organ, alternativt har en offentlig personlig relation av något slag. En person anses vara del av en organisation ifall de har varit medlem, jobbat eller varit aktiv i organisationen. Information om personer och organisationer är sammanställd från en rad olika källor. Skolledare är de som har haft en ledande befattning inom en skola. Lobbyist inräknar de som verkat i den offentliga debatten för att påverka skolpolitiken. Politiker inräknar de som har haft en politisk befattning på lokal, regional eller nationell nivå.

Ansvarig utgivare: Robin Zachari

Skiftet-logotyp