Rud Pedersen

Rud Pedersen är en lobbyistfirma grundad 2002 som har specialiserat sig på vapenindustrin.


Kopplade personer

Skiftet-logotyp