Hans Bergström

Hans Bergström är tidigare chefredaktör på tidningen Dagens Nyheter och Nerikes Allehanda, samt har varit partipolitisk aktiv inom Liberalerna, vilket gör att han har stark koppling till andra Liberaler. Idag är Hans Bergström entreprenör och bor i USA tillsammans med sin fru Barbara Bergström. Barbara Bergström är grundare av Internationella Engelska Skolan (IES). Genom The Hans and Barbara Bergstrom Foundation äger paret i dag 14% i IES. Paret har således en koppling till styrelseledamoten och före detta biståndsministern Gunilla Carlsson (M). Genom sitt politiska arbete är Hans Bergström kopplad till politikern Linus Bylund (SD).


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp