ABS SOPPAN, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Kristina Alvendal

Kristina Alvendal är en moderat politiker som suttit som borgarråd i Stockholm. På senare år har hon suttit i styrelsen för ett bolag som säkerställt fastigheter åt Internationella Engelska Skolan bland annat i samarbete med moderata politikern Joakim Larsson.


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp