Arild Vågen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Maria Abrahamsson

Ledarskribent på Svenska Dagbladet mellan 1999-2009. Därpå moderat riksdagsledamot mellan åren 2010-2018 och var även rättschef på Justitiedepartementet. Abrahamsson var rådgivare för Academedia samtidigt som hon satt i Skatteutskottet och i Skatteverkets insynsråd, vilket hon fick kritik för.


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp