Martin Hytting

Moderat politiker som varit ordförande för bland annat barn- och utbildningsnämnden i Jönköping. Hytting var även marknadschef för John Bauer-koncernen mellan 1999 till 2009. En tid som han på sin Linkedin beskrev som “Build it, pack it, sell it!”. Därefter var han “managing director” på Prolympia mellan åren 2009-2011, för att därefter sitta i styrelsen fram till 2021. I dag jobbar Hytting med Public Affairs.


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp