Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Mats Gerdau

Moderat politiker som satt i riksdagen mellan 2006-2012, och var ledamot i utbildningsutskottet mellan 2006-2010. Enligt Dagens ETC var han ordförande för beredningen för utbildningsfrågor SKR som i remissvaret till Åstrands utredning kritiserade förslag om sänkt skolpeng för friskolor. Idag är är han kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun.


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp