Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett konservativt parti som i dagsläget är en junior koalitionspartner till Sverigedemokraterna. Partiet förespråkar starkt bolagsskolesystemet. Flera av partiets företrädare är knutna till skolföretag samt lobbyorganisationer för bolagsskolorna.


Kopplade personer

Skiftet-logotyp