Stefan Klåvus

Har en bakgrund som kommunpolitiker i Täby för både Moderaterna och Kristdemokraterna. Klåvus är även en av grundarna till finska akademien. I flera år drev Klåvus Videdals Privatskolor i Malmö som är en del av Atvexa. En av Klåvus passioner i livet är “uppluckring av den offentliga sektorn och för olika valfrihetsmodeller i det kommunala Sverige”.


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp