Lars Turnberg

Liberal kommunpolitiker i Täby. Äger friskolebolaget Aprendere. Kopplad till den moderata kommunpolitikern Paul Eric Lindquist som sitter i styrelsen för skolkoncernen.


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp