Baltic Development Forum from Denmark, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Ulla Hamilton

Ulla Hamilton är lobbyist med bakgrund inom Moderaterna. Som VD för Friskolornas Riksförbund är hon spindeln i nätet för friskolelobbyn, därigenom är hon knuten till ett flertal lobbyister, politiker och friskoleledare, som: Per Egon Johansson (KD), Lars Leijonborg (L), Andreas Arvidsson (L), Mikaela Valtersson (MP) och Sofia Larsen (C). Ulla har tidigare jobbat inom statsrådsberedningen åt Bildt regeringen mellan 1991 och 1994, hon är därmed även knuten till politikern och lobbyisten Carl Bildt (M).


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp