Photographer: Pekka Koskenvoima, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Mikaela Valtersson

Mikaela Valtersson är lobbyist med bakgrund inom Miljöpartiet. Mellan 2013 och 2016 var Mikaela ordförande för Friskolornas Riksförbund och är därmed kopplad till lobbyisterna Ulla Hamilton (M), Fredrika Fredmark (MP), Andreas Arvidsson (L), Cecilia Nykvist och Claes Nyberg (C). Mikaela Valtersson har även skrivit för Timbro.


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp