Fredrika Fredmark

Fredrika Fredmark är lobbyist med bakgrund inom miljöpartiet. Hon har tidigare varit tillförordnad VD och kommunikationschef på Friskolornas Riksförbund , där hon är kopplad till lobbyisterna och politikerna Claes Nymark och Mikaela Valtersson.


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp