Claes Nyberg

Claes Nyberg är lobbyist och politiker. Claes Nyberg har en politisk bakgrund inom Centerpartiet och har bland annat suttit i Stockholms stads utbildningsnämnd. Nyberg har även varit VD för Friskolornas Riksförbund mellan 2013 och 2014, vilket gör att han är kopplad till lobbyisterna Mikaela Valtersson (MP) och Fredrika Fredmark (MP).


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp