Utbildia

Utbildia är en friskolekoncern. Koncernen har 3 skolor och omsätter ca 27 miljoner kronor.


Kopplade personer

Skiftet-logotyp