Ole Salsten

Ole Salsten är friskoleägare med bakgrund i Socialdemokraterna. Ole Salsten grundade Praktiska Gymnasiet som senare såldes till Academedia. Genom Academedia är Ole kopplad till lobbyisten och politikern Sofia Larsen (C). Senare grundade Ole Utbildia tillsammans med Patrik Nystedt samt Patrick Gladh (S).


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp