Patrik Nystedt

Patrik Nystedt är friskoleägare och lobbyist. Patrik har tidigare jobbat för Academedia för att sedan gå vidare och grunda Utbildia med Ole Salsten och Patrick Gladh. Patrik har även suttit i styrelsen för friskolornas riksförbund under 2012. Ole har även varit kollega med Patrik på Academedia. Dessutom är Patrik genom Academedia kopplat till lobbyisten och friskoleledaren Sofia Larsen, som satt i Academedias styrelse.


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp