Socialdemokraterna

Socialdemokraterna är ett Socialdemokratiskt parti som i dagsläget befinner sig i opposition på riksnivå. Partiet är emot bolagsskolornas möjlighet att ta ut vinst. Trots det är flera före detta företrädare från Socialdemokraterna kopplade till bolagsskolorna och deras lobbyorganisationer.


Kopplade personer

Skiftet-logotyp