http://politik.in2pic.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Widar Andersson

Widar Andersson är lobbyist med bakgrund inom Socialdemokraterna. Mellan 1997 och 2003 var Widar ordförande för Friskolornas Riksförbund.


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp