Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Kjell-Olof Feldt

Kjell Olof Feldt är lobbyist med bakgrund inom Socialdemokraterna. Mellan 2006 och 2011 var Kjell Olof Feldt ordförande i Friskolornas Riksförbund och har därmed kopplingar till lobbyisten Cecilia Nykvist.


Kopplade personer


Kopplade organisationer

Skiftet-logotyp